Missie

Mijn persoonlijke ambitie is om bedrijven en organisaties binnen de automotive te helpen de juiste koers te kiezen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau  wil ik u adviseren met de beste oplossingen verkrijgbaar.

Visie

Uitgangspunt is dat u binnen uw onderneming werkt vanuit vooraf gekozen en vastgelegde doelen. De automatisering dient u te helpen met optimalisatie van bedrijfsprocessen, het sturen op actuele cijfers en het ondersteunen van ieders werkzaamheden.

Het selecteren van een nieuw software systeem zou u niet in zijn geheel over moeten laten aan de leverancier van de software. De processen en wensen zelf in kaart brengen met begeleiding zorgt ervoor dat de betrokkenheid van het eigen personeel grotere vorm zal aannemen zodat de acceptatie ook eerder het geval zal zijn.

In de jaren is het heel inzichtelijk geworden voor me dat de organisaties die een projectorganisatie hadden opgezet om de implementatie van een nieuwe ERP te implementeren het succesvolste zijn gebleken. Goede voorbereiding en begeleiding zorgt ervoor dat de gewenningstijd na de start korter is en dat de medewerkers meer structuur ondervinden en een hogere mate van  acceptatie ondervinden.

Mijn advies zou zijn, maak gebruik van een expert welke al ruim 300 van deze trajecten tot een goed einde heeft gebracht.

Kernwaarden

  • Klantgerichtheid
  • Betrouwbaarheid
  • Deskundigheid
  • Flexibiliteit
  • Kwaliteit
  • Pragmatisch
  • Doelgericht

Laten we koffie drinken

Maak snel een afspraak