Twijfel niet en maak gebruik van een expert

Uw implementatie valt of staat met hoe het project wordt gemanaged. U kunt het project management zelf verzorgen, maar het kan ook door de Korte Projectmanagement uit handen worden genomen. Er is sprake van Prince2 gecertificeerd zijn en dus zeer professioneel en gestructureerd te werk gaan is een basis.

De Korte Projectmanagement werkt volgens de volgende 7 principes van Prince2:

  • Voortdurende zakelijke rechtvaardiging: bij een Prince2 project wordt de zakelijke rechtvaardiging constant getoetst;
  • Leren van ervaring: Prince2 projectteam-leden leren van ervaringen. Leerpunten worden niet alleen gezocht, maar ook vastgelegd en toegepast tijdens de projecten;
  • Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden: een Prince2 project heeft duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, die zodanig zijn georganiseerd dat de belangen van de Business, Gebruikers en Leveranciers zijn vertegenwoordigd;
  • Managen per fase: een Prince2 project is verdeeld in fasen. Hierdoor kan per fase het project gepland, bewaakt en beheerst worden;
  • Managen ‘by exception’: volgens het Prince2 principe moeten een project eerder bij uitzondering dan als regel gemanaged worden. Dit scheelt in de uitvoering veel tijd, zonder aan de kwaliteit af te doen;
  • Productgerichte aanpak: een Prince2 project is gericht op het opleveren van producten, inclusief het voldoen aan de overeengekomen kwaliteitscriteria;
  • Op maat maken voor de projectomgeving: Prince2 is niet een set regels die toegepast moet worden, het is een raamwerk dat in meer of mindere mate toepasbeer is op ieder project.

Een expert die u het leven makkelijker maakt

De Korte Projectmanagement schrijft voor u een implementatieplan waarin alle activiteiten worden vastgelegd. Ook wordt met u besproken hoe de volgorde en prioritering is, zodat we vervolgens een ureninschatting kunnen maken, een planning kunnen opstellen en taakverantwoordelijken kunnen aanwijzen. Tijdens de opstart van het project (kick-off) worden de verschillende taken besproken en verdeeld.

Laten we koffie drinken

Maak snel een afspraak